ЈП Водовод и канализација нема да ги чита водомерите и нема да исклучува

0
187

ЈП Водовод и канализација – Скопје, согласно новонастаната ситуација со коронавирусот во нашата земјакако и повикот на Регулаторната комисија за енергетика, известува дека во овој период, сè додека се во важност препораките и забраните на Владата и Министерството за здравство, а се однесуваат на спречување на ширење на коронавирусот, нема да ги исклучува корисниците на услугите на претпријатието кои имаат неплатени долгови.

Во истиот овој период, инкасаторите, за читање на состојбата на водомерите, нема да влегуваат во објектите во кои водомерите се поставени внатре.

Корисниците за секоја потребна информација за услугите на ЈП Водовод и канализација – Скопје да се обратат на:
– 02 3073 010, Дежурно Информативен Центар;
– 02 3240 300, Дирекција
– kontakt@vodovod-skopje.com.mk
– https://vodovod-skopje.com.mk/
– https://www.facebook.com/jpvodovod.skopje/