Влада: Градинките да продолжат со упис на деца

320

Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика да испрати писмено укажување до сите детски градинки да продолжат со упис и згрижување деца, особено на оние деца чии двајца родители се во работен однос, без разлика дали работат од дома или одат на работа.

На денешната седница беше одлучено воспитните групи за деца до двегодишна возраст да имаат максимум по 12 деца и двајца вработени во смена.

Воедно, беше препорачано Министерството за труд и социјална политика да укаже на детските градинки да стапат во контакт со родителите чии деца се запишани, а не се донесени за престој во детските градинки во овој период, за да може да се обезбеди престој и за други деца, доколку има место и за оние кои имаат потреба да ги згрижат децата иако работат од дома.

Министерството за труд и социјална политика, во соработка со единиците на локалната самоуправа и државните институции, да ги разгледаат можностите и доколку постои слободен неискористен простор истиот да се намени за згрижување деца од оние детски градинки од подрачјето на општината каде што ќе биде потребно.