Владата даде согласност на договорот на Пошта со Халкбанк

0
57

Владата на денешната седница донесе одлука за давање согласност за прифаќање на конечната понуда на Халкбанк АД Скопје за склучување на договор за соработка со АД „Пошта на Северна Македонија“ и го одобри Договорот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на услуги во АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје во име и за сметка на Халкбанк АД Скопје.

Со оваа одлука Владата во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, ја прифати како најповолна понудата на Халкбанк АД Скопје согласно двата усвоени критериуми за евалуација на понудата, и тоа во однос на рокот за почеток на имплементација на договорот од 2 месеца, како и во однос на процент на поделба на остварениот заеднички приход во висина од 71% за „Пошта на Северна Македонија“ со 29% за Халкбанк АД Скопје.

На оваа седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата за финансиската состојба на АД „Пошта на Северна Македонија“ Скопје во услови на пандемија со Ковид-19 и стопирање на финансиските услуги поради стечај на Еуростандард банка АД Скопје, и донесе одлука за одобрување на средства од буџетот за 2020 година исклучиво за намената за којашто се доделени, односно заради исплата на плати на вработените, се вели во соопштението.