Затворен кафе-барот „Интермецо“

0
102

Познатиот кафе-бар „Интермецо“ во Скопје е затворен поради бучава, на која континуирано се жалеле жители на општина Центар.

Во согласност со Законот за заштита од бучава во животната средина, Секторот за инспекциски надзор на Општина Центар донесе решение во кое на правниот субјект „Фор фингерс“ ДОО подружница бр. 1 „Интермецо“ – Скопје, му се забранува да врши угостителска дејност во законски определен рок од 30 дена.

По пријава и континуирани поплаки од страна на жителите на општина Центар, констатирано е дека локалот и правен субјект „Интермецо“ ги надминал пропишаните гранични вредности на емисионото право на бучава. Со оглед на горенаведеното правно лице, за кое веќе му е изречена глоба во износ од 6.000 евра, и поради повторно непочитување на законските одредби, на кафе-барот „Интермецо“ му се изрекува забрана за вршење дејност. Апелираме до сите угостителски објекти да го почитуваат Законот за заштита од бучава во животната средина и да се придржуваат до пропишаните правила и прописи за дозволеното ниво на децибели“, соопшти Општина Центар.

Оттаму велат дека ќе продолжат со редовни и засилени контроли и во согласност со своите надлежности, ќе преземат поригорозни мерки за санкционирање на сите правни лица – угостителски објекти, кои нема да ги почитуваат законските прописи.